ฉันไม่อยากไป ภาษาจีน

我不想去。
Wǒ bùxiǎng qù.
หว่อ ปู้ เสี่ยง ชวี่
ฉันไม่อยากไป

ตัวอย่างประโยคอื่นๆ

你想去吗?
Nǐ xiǎng qù ma?
หนี เสี่ยง ชวี่ มะ
คุณอยากไปไหม

 

我不去。
Wǒ bù qù.
หว่อ ปู๋ ชวี่
ฉันไม่อยากไป

 

你要去哪里?
Nǐ yào qù nǎlǐ?
หนี่ เย่า ชวี่ หนา หลี่
คุณอยากไปที่ไหน

 

我想去北京。
Wǒ xiǎng qù běijīng.
หวอ เสี่ยง ชวี่ เป่ยจิง
ฉันอยากไปปักกิ่ง

 

我没去过。
Wǒ méi qùguò.
หว่อ เหมย ชวี่กั้ว
ฉันไม่เคยไป

 

你怎么去那里。
Nǐ zěnme qù nàlǐ.
หนี เจิ่นเมอ ชวี่ น่าหลี่
คุณไปที่นั่นยังไง

 

我们一起去吧!
Wǒmen yīqǐ qù ba!
หว่อเมิน อี้ ฉี่ ชวี่ ปา
พวกเราไปด้วยกันนะ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก