ภาษาจีนสำหรับเบลบอย

เบลบอย 门童

เบลบอย[mén tóng เหมินถง]门童

 

这是全部东西吗,先生?
Zhè shì quánbù dōngxi ma, xiānshēng?
เจ้อ ซื่อ ฉวนปู้ ตงซี มา เซียนเซิง
ท่านครับ นี่คือสัมภาระทั้งหมดใช่ไหมครับ

 

这是电灯开关。
Zhè shì diàndēng kāiguān.
เจ้อ ซื่อ เตี่ยนเติง คายกวาน
นี่คือสวิตซ์ไฟ

 

这儿是壁柜。这儿是洗澡间。
Zhè’er shì bì guì. Zhè’er shì xǐzǎo jiān.
เจ้อร์ ซื่อ ปี้ กุ้ย เจ้อร์ ซื่อ สีเจ่าเจียน
นี่คือตู้ และนี่คือห้องอาบน้ำครับ

 

还有什么事吗,先生?
Hái yǒu shé me shì ma, xiānshēng?
ไห โหย่ว เสินเมอ ซื่อ มา เซียนเซิง
ท่านครับ มีอะไรอีกไหมครับ

 

如果你有什么事,请叫房间服务。
Rúguǒ nǐ yǒu shé me shì, qǐng jiào fángjiān fúwù.
หรูกั่ว หนี โหย่ว เสินเมอ ซื่อ ฉิ่ง เจี่ยว ฝางเจียน ฝูอู้
หากคุณต้องการอะไร ให้เรียกรูมเซอร์วิสนะครับ

 

我来帮您拿行李。
Wǒ lái bāng nín ná xínglǐ.
หว่อ ไหล ปาง หนิน หนา สิงหลี่
ให้ผมช่วยถือสัมภาระของคุณ

 

请问您的房间号码?
Qǐngwèn nín de fángjiān hàomǎ?
ฉิ่งเวิ่น หนิน เตอ ฝางเจียน ห้าว หม่า
มิทราบหมายเลขห้องของท่านคืออะไรครับ

 

我可以看一下您的房卡吗?
Wǒ kěyǐ kàn yīxià nín de fáng kǎ ma?
หว่อ เขออี่ ค่ายน อี๋เซีย หนิน เตอ ฝางเจียน มา
ผมขอดูคีร์การ์ดห้องของท่านได้ไหมครับ

 

您觉得这个房间怎么样?
Nín juéde zhègè fángjiān zěnme yàng?
หนิน เจี๋ย เต๋อ เจ้อเก้อ ฝางเจียน เจิ่นเมอ ย่าง
ท่านว่าห้องนี้เป็นไงบ้าง

 

房间也很宽敞。
Fángjiān yě hěn kuānchang.
ฝางเจียน เย่ เหิ่น ควนฉาง
ห้องมีขนาดกว้างขวางมาก

 

我把您的行李搁在衣柜旁边好吗?
Wǒ bǎ nín de xínglǐ gē zài yīguì pángbiān hǎo ma?
หวอ ป่า หนิน เตอ สิงหลี่ เกอ จ้าย อีกุ้ย ผางเปียน ห่าว มา
ผมจะวางสัมภาระของท่านไว้ข้างตู้เสื้อผ้าดีไหมครับ

 

你能不能给我讲一下宾馆服务的情况?
Nǐ néng bùnéng gěi wǒ jiǎng yīxià bīnguǎn fúwù de qíngkuàng?
หนี่ เหนิง ปู้เหนิง เก๋ยหวอ เจี่ยง อี๋เซี่ย ปิงกว่าน ฝูอู้ เตอ ฉิงขว้าง
คุณช่วยอธิบายการบริการของโรงแรมให้ผมหน่อย

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก