รหัสผ่าน ภาษาจีน

密码 [mìmǎ มี่หม่า] รหัสผ่าน

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.你的密码是什么?
Nǐ de mìmǎ shì shénme?
หนี่ เตอ มี่หม่า ซื่อ เสินเมอ
รหัสผ่านของคุณคืออะไร

 

2.我没有密码.
Wǒ méiyǒu mìmǎ.
หว่อ เหมย โหย่ว มี่หม่า
ฉันไม่มีรหัสผ่าน

 

3.我记不得我的密码。
Wǒ jì bùdé wǒ de mìmǎ.
หว่อ จี้ ปู้ เต๋อ หว่อ เตอ มี่หม่า
ฉันจำหรัสผ่านของตัวเองไม่ได้แล้ว

 

4.我知道他的密码了。
Wǒ zhīdào tā de mìmǎle.
หว่อ จือเต้า ทา เตอ มี่หม่า เลอ
ฉันรู้รหัสผ่านของเขาแล้ว

 

5.他的密码很难记。
Tā de mìmǎ hěn nán jì.
ทา เตอ มี่หมา เหิ่น หนาน จี้
รหัสผ่านของเขาจำได้ยากมาก

 

6.我想改我的密码。
Wǒ xiǎng gǎi wǒ de mìmǎ.
หวอ เสียง ก่าย หว่อ เตอ มี่หม่า
ฉันอยากแก้ไขรหัสผ่าน

 

7.你的密码不用给谁知道。
Nǐ de mìmǎ bùyòng gěi shuí zhīdào.
หนี่ เตอ มี่หม่า ปู๋โย่ง เก่ย เสย จือเต้า
รหัสผ่านของคุณ อย่าให้ใครรู้นะ
➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก