บทความจีนสั้น 我的错误 ความผิดของฉัน

บทความจีนสั้น

我的错误 ความผิดของฉัน

 

上周,我的朋友叫我和他一起去公园,我很开心地答应了。但是那天到来的时候,我忘记了我们的约定,我在家里看电视剧。在朋友打电话来的时候,我突然想起了我们的约定,我很抱歉,那是我的错误。我必须做一些事情来弥补我的错误。

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อนของฉันขอให้ฉันไปสวนสาธารณะกับเขา ฉันก็ตอบตกลงอย่างมีความสุข แต่เมื่อวันนั้นมาถึง ฉันลืมนัดของเรา ฉันอยู่บ้านดูละคร เมื่อเพื่อนของฉันโทรมา ฉันก็จำนัดของเราได้ ฉันขอโทษ นั่นมันเป็นความผิดของฉัน ฉันต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อชดเชยความผิดของฉัน

>>>สามารถดูบทความทั้งหมดได้ตามลิ้งค์นี้<<<

 

แปลเทียบประโยค

 

上周,我的朋友叫我和他一起去公园
Shàng zhōu, wǒ de péngyǒu jiào wǒ hé tā yīqǐ qù gōngyuán
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อนของฉันขอให้ฉันไปสวนสาธารณะกับเขา

 

我很开心地答应了
wǒ hěn kāixīn dì dāyìngle
ฉันก็ตอบตกลงอย่างมีความสุข

 

但是那天到来的时候
Dànshì nèitiān dàolái de shíhòu
แต่เมื่อวันนั้นมาถึง

 

我忘记了我们的约定
wǒ wàngjìle wǒmen de yuēdìng
ฉันลืมนัดของเรา

 

我在家里看电视剧
wǒ zài jiālǐ kàn diànshìjù
ฉันอยู่บ้านดูละคร

 

在朋友打电话来的时候
Zài péngyǒu dǎ diànhuà lái de shíhòu
เมื่อเพื่อนของฉันโทรมา

 

我突然想起了我们的约定
wǒ túrán xiǎngqǐle wǒmen de yuēdìng
ฉันก็จำนัดของเราได้

 

我很抱歉,那是我的错误
wǒ hěn bàoqiàn, nà shì wǒ de cuòwù
ฉันขอโทษ นั่นมันเป็นความผิดของฉัน

 

我必须做一些事情来弥补我的错误
Wǒ bìxū zuò yīxiē shìqíng lái míbǔ wǒ de cuòwù
ฉันต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อชดเชยความผิดของฉัน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก