รายงานเรื่องงาน ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีนเกี่ยวกับ การรายงานเรื่องงาน 

报告 (bàogào) รายงาน

รวมประโยคง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

 

这件事我要先报告。
Zhè jiàn shì wǒ yào xiān bàogào.
เจ้อ เจี้ยน ซื่อ หว่อ เซียน เป้าเก้า
เรื่องนี้ฉันต้องรายงานก่อน

 

今天我要向老板做报告。
Jīntiān wǒ yào xiàng lǎobǎn zuò bàogào.
จินเทียน หว่อ เย่าเซี่ยง เหลาป่าน จั้ว เป้าเก้า
วันนี้ผมจะไปรายงานกับเจ้านายครับ

 

你的报告做完了吗?
Nǐ de bàogào zuò wánle ma?
หนี่ เตอ เป้าเก้า จั้ว หวัน เลอ มะ
รายงานของคุณทำเสร็จหรือยังคะ

 

我的报告还需要调整。
Wǒ de bàogào hái xūyào tiáozhěng.
หว่อ เตอ เป้าเก้า ไห ซวี เย่า เถียวเจิ่ง
รายงานของผมยังต้องปรับครับ

 

你的报告需要修改。
Nǐ de bàogào xūyào xiūgǎi.
หนี่ เตอ เป้าเก้า ซวี เย่า ซิวก่าย
รายงานของคุณยังต้องแก้ค่ะ

 

我的报告改完了。
Wǒ de bàogào gǎi wánle.
หว่อ เตอ เป้าเก้า ก่าย หวัน เลอ
รายงานของฉันแก้เสร็จแล้ว

 

你要做一个总结报告。
Nǐ yào zuò yīgè zǒngjié bàogào.
หนี่ เย่า จั้ว อี่เก้อ จ่งเจี๋ย เป้าเก้า
คุณต้องทำรายงานสรุปค่ะ

 

我还没收到你的报告。
Wǒ hái méishōu dào nǐ de bàogào.
หว่อ ไห เหมย โซว เต้า หนี่ เตอ เป้าเก้า
ผมยังไม่ได้รับรายงานของคุณเลย

 

我的报告有什么问题吗?
Wǒ de bàogào yǒu shén me wèntí ma?
หว่อ เตอ เป้าเก้า โหย่ว เสินเมอ เวิ่นถี มะ
รายงานของฉันมีปัญหาอะไรไหมคะ

 

我正在检查我的报告。
Wǒ zhèngzài jiǎnchá wǒ de bàogào.
หว่อ เจิ้งจ้าย เจี่ยน ฉา หว่อ เตอ เป้าเก้า
ผมกำลังตรวจสอบรายงานของผมอยู่

 

你的报告做的很好。
Wǒ huì zài jīntiān zhī nèi tíjiāo bàogào.
หว่อ ฮุ่ย จ้าย จินเทียน จือเน่ย ถีเจียว เป้าเก้า
รายงานของคุณทำได้ดีมาก

 

我会在今天之内提交报告。
Nǐ de bàogào zuò de hěn hǎo.
หนี่ เตอ เป้าเก้า จั้ว เตอ เหินห่าว
ผมจะส่งรายงานภายในวันนี้ครับ

 

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก