ชุดแต่งงาน ภาษาจีน

婚纱

hūnshā

ฮุนซา

ชุดแต่งงาน

ตัวอย่างประโยค

 

这里有婚纱卖吗?
Zhè li yǒu hūnshā mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว ฮุนซา ม่าย มะ
ที่นี่มีชุดแต่งงานขายไหม

 

这里的婚纱卖完了。
Zhèlǐ de hūnshā mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ ฮุนซา ม่าย หวานเลอ
ชุดแต่งงานที่นี่ขายหมดแล้ว

 

他刚买新婚纱。
Tā gāng mǎi xīn hūnshā.
ทา กาง หม่าย ซิน ฮุนซา
เขาเพิ่งซื้อชุดแต่งงาน

 

我借一下你的婚纱。
Wǒ jiè yīxià nǐ de hūnshā.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ ฮุนซา
ฉันขอยืมชุดแต่งงานเธอหน่อย

 

我没有婚纱。
Wǒ méiyǒu hūnshā.
หว่อ เหมยโหย่ว ฮุนซา
ฉันไม่มีชุดแต่งงาน

 

你的婚纱好漂亮。
Nǐ de hūnshā hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ ฮุนซา ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
ชุดแต่งงานคุณสวยมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก