ร้านคาร์แคร์ ภาษาจีน

洗车店

xǐchēdiàn

สี่เชอเตี้ยน

ร้านคาร์แคร์

ตัวอย่างประโยค

去洗车店怎么走?
Qù xǐchēdiàn zěnme zǒu?
ชวี่ สี่เชอเตี้ยน เจิ่นเมอ โจ่ว
ไปร้านคาร์แคร์ไปยังไง

 

附近有洗车店吗?
Fùjìn yǒu xǐchēdiàn ma?
ฟู่จิ้น โหย่ว สี่เชอเตี้ยน มะ
ใกล้ๆแถวนี้มีร้านคาร์แคร์มั้ย

 

一直走就到洗车店了。
Yīzhí zǒu jiù dào xǐchēdiànle.
อี้จื๋อ โจ่ว จิ้ว เต้า สี่เชอเตี้ยน เลอ
เดินตรงไปก็ถึงร้านคาร์แคร์แล้ว

 

洗车店在银行对面。
xǐchēdiàn zài yínháng duìmiàn.
สี่เชอเตี้ยน จ้าย อิ๋นหาง ตุ้ยเมี่ยน
ร้านคาร์แคร์อยู่ตรงข้ามธนาคาร

 

我现在在洗车店。
Wǒ xiànzài zài xǐchēdiàn.
หว่อ เซี่ยนจ้าย จ้าย สี่เชอเตี้ยน
ตอนนี้ฉันอยู่ร้านคาร์แคร์

 

洗车店在哪里?
xǐchēdiàn zài nǎlǐ?
สี่เชอเตี้ยน จ้าย หนาหลี่
ร้านคาร์แคร์อยู่ที่ไหน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก