เห็ดหอม ภาษาจีน

香菇

xiānggū

เซียงกู

เห็ดหอม

ตัวอย่างประโยค

 

香菇一公斤多少钱?
Xiānggū yī gōngjīn duōshǎo qián?
เซียงกู อี้ กง จิน ตัวเส่า เฉียน
เห็ดหอมหนึ่งกิโลกรัมเท่าไหร่

 

我不要香菇。
Wǒ bùyào xiānggū.
หว่อ ปู๋ เย่า เซียงกู
ฉันไม่เอาเห็ดหอม

 

这些香菇很好吃。
Zhèxiē xiānggū hěn hào chī.
เจ้อ เซีย เซียงกู เหิน ห่าว ชรือ
เห็ดหอมพวกนี้อร่อยมาก

 

香菇卖完了。
Xiānggū mài wán le.
เซียงกู ม่าย หวาน เลอ
เห็ดหอมขายหมดแล้ว

 

你喜欢吃香菇吗?
Nǐ xǐhuān chī xiānggū ma?
หนี สี่ฮวาน ชรือ เซียงกู มะ
คุณชอบกินเห็ดหอมไหม

 

我喜欢吃香菇。
Wǒ xǐhuān chī xiānggū.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ เซียงกู
ฉันชอบกินเห็ดหอม

 

这里有香菇吗?
Zhè li yǒu xiānggū ma?
เจ้อ หลี โหย่ว ซี เซียงกู มะ
ที่นี่มีเห็ดหอมไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก