เกี๊ยว ภาษาจีน

饺子

jiǎozi

เจี่ยวจึ

เกี๊ยว

ตัวอย่างประโยค

这里有饺子卖吗?
Zhè li yǒu jiǎozi mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว เจี่ยวจึ ม่าย มะ
ที่มีเกี๊ยวขายไหม

 

这里的饺子很好吃。
Zhèlǐ de jiǎozi hěn hào chī.
เจ้อหลี่ เตอ เจี่ยวจึ เหิน ห่าว ชรือ
เกี๊ยวที่นี่อร่อยมาก

 

我们早餐吃饺子。
Wǒmen jiǎozi chī jiǎozi.
หว่อเมิน เจ่าชาน ชรือ เจี่ยวจึ
อาหารเช้าพวกเรากินเกี๊ยว

 

你要饺子吗?
Nǐ yào jiǎozi ma?
หนี่ เย่า เจี่ยวจึ มะ
คุณเอาเกี๊ยวไหม

 

我不要饺子。
Wǒ bùyào jiǎozi.
หว่อ ปู๋ เย่า เจี่ยวจึ
ฉันไม่เอาเกี๊ยว

 

我喜欢吃饺子。
wǒ xǐhuān chī jiǎozi.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ เจี่ยวจึ
ฉันชอบกินเกี๊ยว

 

妈妈不喜欢吃饺子。
Māmā bù xǐhuān chī jiǎozi。
มะหม่า ปู้ สี่ฮวาน ชรือ เจี่ยวจึ
แม่ไม่ชอบกินเกี๊ยว

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก