ลาออก ภาษาจีน

 

辞职 [cízhí ฉือจื๋อ] ลาออก

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.我要辞职。
Wǒ yào cízhí .
หว่อ เย่า ฉือ จื๋อ
ฉันต้องการลาออก

 

2.他已经辞职了。
Tā yǐjīng cízhí le.
ทา อี่จิง ฉือ จื๋อ เลอ
เขาได้ลาออกไปแล้ว

 

3.她很快就辞职了。
Tā hěnkuài jiù cízhí le.
ทา เหิ่น ไคว่ จิ้ว ฉือจือ เลอ
เขาไม่นานก็ลาออกแล้ว

 

4.他们要求你辞职。
Tāmen yāoqiú nǐ cízhí.
ทาเมิน เยาฉิว หนี่ ฉือจื๋อ
พวกเขาอยากให้เธอลาออก

 

5.我想辞职。
Wǒ xiǎng cízhí.
หวอ เสี่ยง ฉือจื๋อ
ฉันอยากจะลาออก

 

6.你决定要辞职。
Nĭ juédìng yào cízhí
หนี่ เจี๋ยติ้ง เย่า ฉือ จื๋อ
เธอตัดสินใจจะลาออก

 

7.我准备要辞职
Wŏ zhŭnbèi yào cízhí
หว่อ จุ่นเป้ย เย่า ฉือจื๋อ
ฉันเตรียมจะลาออก

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก