ประเทศบรูไน ภาษาจีน

文莱

Wénlái

เหวินไหล

บรูไน

>>ตัวอย่างประโยค<<

 

他没去过文莱。
Tā méi qùguò Wénlái.
ทา เหมย ชวี่ กั้ว เหวินไหล
เขาไม่เคยมาบรูไน

 

你是文莱人吗?
Nǐ shì Wénlái rén ma?
หนี่ ซื่อ เหวินไหลเหริน มะ
คุณเป็นคนบรูไนหรือเปล่า?

 

我是文莱人。
Wǒ shì Wénlái rén.
หว่อ ซื่อ เหวินไหล เหริน
ฉันเป็นคนบรูไน

 

爸爸下个月去文莱。
Bàba xià gè yuè qù Wénlái.
ป้าป่า เซี่ย เก้อ เยวี่ย ชวี่ เหวินไหล
พ่อจะไปประเทศบรูไนเดือนหน้า

 

你了解文莱吗?
Nǐ liǎojiě Wénlái ma?
หนี่ เหลียวเจี่ย เหวินไหล มะ
คุณรู้จักประเทศบรูไนไหม

 

妈妈想去文莱。
Māmā xiǎng qù Wénlái
มะหม่า เสี่ยง ชวี่ เหวินไหล
แม่อยากไปบรูไน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก