สนามบิน ภาษาจีน

机场 [ jīchǎng จีฉ่าง ] สนามบิน

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

他刚去机场。
Tā gāng qù jīchǎng.
ทา กาง ชวี่ จีฉ่าง
เขาเพิ่งไปสนามบิน

 

机场在哪里。
Jīchǎng zài nǎlǐ.
จีฉ่าง จ้าย หนา หลี่
สนามบินอยู่ที่ไหน

 

从这里到机场远不远?
Cóng zhèlǐ dào jīchǎng yuǎn bù yuǎn?
ฉง เจ้อ หลี่ เต้า จี่ฉ่าง เหยี่ยน ปู้ เหยี่ยน
จากที่นี่ถึงสนามบินไกลไหม

 

我不知道怎么去机场。
Wǒ bù zhīdào zěnme qù jīchǎng.
หว่อ ปู้ จือเต้า เจิ่นเมอ ชวู่ จีฉ่าง
ฉันไม่รุ้ว่าจะไปสนามบินยังไง

 

我在机场等爸爸。
Wǒ zài jīchǎng děng bàba.
หว่อ จ้าย จีฉ่าง เติ่ง ป้าป่ะ
ฉันอยู่ที่สนามบินรอคุณพ่อ

 

泰国的机场很大。
Tàiguó de jīchǎng hěn dà
ไท่ กั๋ว เตอ จีฉ่าง เหิ่นต้า
สนามบินของประเทศไทยใหญ่มาก

 

从 这里去机场怎么走?
Cóng zhèlǐ qù jīchǎng zěnme zǒu?
ฉง เจ้อหลี่ ชวู่ จีฉ่าง เจิ่นเมอ โจ่ว
จากที่นี่ไปสนามบินไปยังไง

 

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก