สลัด ภาษาจีน

沙拉

shālā

ซาลา

สลัด

ตัวอย่างประโยค

我们早餐吃沙拉。
Wǒmen shālā chī shālā.
หว่อเมิน เจ่าชาน ชรือ ซาลา
อาหารเช้าพวกเรากินสลัด

 

你要沙拉吗?
Nǐ yào shālā ma?
หนี่ เย่า ซาลา มะ
คุณเอาสลัดไหม

 

我不要沙拉。
Wǒ bùyào shālā.
หว่อ ปู๋ เย่า ซาลา
ฉันไม่เอาสลัด

 

我喜欢吃沙拉。
wǒ xǐhuān chī shālā.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ ซาลา
ฉันชอบกินสลัด

 

妈妈不喜欢吃沙拉。
Māmā bù xǐhuān chī shālā。
มะหม่า ปู้ สี่ฮวาน ชรือ ซาลา
แม่ไม่ชอบกินสลัด

 

这里有沙拉卖吗?
Zhè li yǒu shālā mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว ซาลา ม่าย มะ
ที่มีมีสลัดขายไหม

 

这里的沙拉很好吃。
Zhèlǐ de shālā hěn hào chī.
เจ้อหลี่ เตอ ซาลา เหิน ห่าว ชรือ
สลัดที่นี่อร่อยมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก