สั้น ภาษาจีน

[duǎn ต่วน] สั้น

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.他的黑头发很短。
Tā de hēi tóufǎ hěn duǎn.
ทา เตอ เฮย โถวฟ่า เหิ่น ต่วน
ผมดำของเขาสั้นมาก

 

2.那件衣服需要裁短。
Nà jiàn yīfú xūyào cái duǎn.
น่า เจี้ยน อีฝู ซวีเย่า ฉาย ต่วน
เสื้อตัวนี้ต้องตัดสั้นลง

 

3.绳子太短,不够用。
Shéngzi tài duǎn, bùgòu yòng.
เสิงจื่อ ไท่ ต่วน ปู๋โก้ว โย่ง
เชือกสั้นเกิน ไม่พอใช้

 

4.冬季日照时间变短。
Dōngjì rìzhào shíjiān biàn duǎn.
ตงจี้ รื่อจ้าว สือเจียว เปี้ยน ต่วน
ฤดูหนาวเวลากลางวันสั้น

 

5.他喜欢穿短裤。
Tā xǐhuān chuān duǎnkù.
ทา สี่ฮวน ชวน ต่วนคู่
เขาชอบใส่กระโปรงสั้น

 

6.玛丽的脚很短。
Mǎlì de jiǎo hěn duǎn.
หม่าลี่ เตอ เจี๋ยว เหิน ต่วน
ขาของหม่าลี่สั้นมาก

 

7.这故事很短。
Zhè gùshì hěn duǎn.
เจ้อ กู้ซื่อ เหิน ต่วน
เรื่องนี้สั้นมาก

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก