ดอกราชพฤกษ์ ภาษาจีน

 阿勃勒 

ābólēi

อาโป๋เลย

ดอกราชพฤกษ์

>>ตัวอย่างประโยค<<

这里没有阿勃勒 。
Zhèlǐ méiyǒu ābólēi .
เจ้อ หลี่ เหมยโหย่ว อาโป๋เลย
ที่นี่ไม่มีดอกราชพฤกษ์

 

这些阿勃勒很想。
Zhèxiē ābólēi hěn xiǎng.
เจ้อ เซีย อาโป๋เลย เหิ่น เซียง
ดอกราชพฤกษ์พวกนี้หอมมาก

 

我想买阿勃勒。
Wǒ xiǎng mǎi ābólēi.
หว่อ เสียง หม่าย อาโป๋เลย
ฉันอยากซื้อดอกราชพฤกษ์

 

你有阿勃勒吗?
Nǐ yǒu ābólēi ma?
หนี โหย่ว อาโป๋เลย มะ
คุณมีดอกราชพฤกษ์ไหม

 

现在阿勃勒很贵。
Xiànzài ābólēi hěn guì.
เซี่ยนจ้าย อาโป๋เลย เหิ่น กุ้ย
ตอนนี้ดอกราชพฤกษ์แพงมาก

 

那是一束阿勃勒 。
Nà shì yī shù ābólēi .
น่า ซื่อ อี๋ ซู่ อาโป๋เลย
นั่นคือดอกราชพฤกษ์หนึ่งช่อ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก