เกาหลีใต้ ภาษาจีน

韩国

Hánguó

หานกั๋ว

เกาหลีใต้

>>ตัวอย่างประโยค<<

 

爸爸下个月去韩国。
Bàba xià gè yuè qù Hánguó.
ป้าป่า เซี่ย เก้อ เยวี่ย ชวี่ หานกั๋ว
พ่อจะไปประเทศเกาหลีใต้เดือนหน้า

 

你了解韩国吗?
Nǐ liǎojiě Hánguó ma?
หนี่ เหลียวเจี่ย หานกั๋วมะ
คุณรู้จักประเทศเกาหลีใต้ไหม

 

妈妈想去韩国。
Māmā xiǎng qù Hánguó
มะหม่า เสี่ยง ชวี่ หานกั๋ว
แม่อยากไปเกาหลีใต้

 

他没去过韩国。
Tā méi qùguò Hánguó.
ทา เหมย ชวี่ กั้ว หานกั๋ว
เขาไม่เคยมาเกาหลีใต้

 

你是韩国人吗?
Nǐ shì Hánguó rén ma?
หนี่ ซื่อ หานกั๋วเหริน มะ
คุณเป็นคนเกาหลีใต้หรือเปล่า?

 

我是韩国人。
Wǒ shì Hánguó rén.
หว่อ ซื่อ หานกั๋วเหริน
ฉันเป็นคนเกาหลีใต้

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก