สีน้ำเงิน ภาษาจีน

蓝色

lánsè

หลันเซ่อ

สีน้ำเงิน

ตัวอย่างประโยค

 

我不喜欢蓝色。
Wǒ bù xǐhuān lánsè.
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน หลานเซ่อ
ฉันไม่ชอบสีน้ำเงิน

 

这个是蓝色。
Zhège shì lánsè.
เจ้อ เก้อ ซื่อ หลานเซ่อ
อันนี้คือสีน้ำเงิน

 

这辆汽车是蓝色的。
Zhè liàng qìchē shì lánsè de.
เจ้อ เลี่ยง ชี่เชอ ซื่อ หลานเซ่อ
รถคันนี้สีน้ำเงิน

 

他的帽子是蓝色。
Tā de màozi shì lánsè.
ทา เตอ เม่าจึ ซื่อ หลานเซ่อ
หมวกของเขาสีน้ำเงิน

 

我的裤子是蓝色。
Wǒ de kùzi shì lánsè.
หว่อ เตอ คู่จึ ซื่อ หลานเซ่อ
กางเกงของฉันสีน้ำเงิน

 

我喜欢蓝色。
Wǒ xǐhuān lánsè.
หวอ สี่ ฮวาน หลานเซ่อ
ฉันชอบสีน้ำเงิน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก