แว่นกันแดด ภาษาจีน

太阳镜

tàiyángjìng

ไท่หยางจิ้ง

แว่นกันแดด

ตัวอย่างประโยค

我借一下你的太阳镜。
Wǒ jiè yīxià nǐ de tàiyángjìng .
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ ไท่หยางจิ้ง
ฉันขอยืมแว่นกันแดดเธอหน่อย

 

我没有太阳镜。
Wǒ méiyǒu tàiyángjìng .
หว่อ เหมยโหย่ว ไท่หยางจิ้ง
ฉันไม่มีแว่นกันแดด

 

这里的太阳镜卖完了。
Zhèlǐ de tàiyángjìng mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ ไท่หยางจิ้ง ม่าย หวานเลอ
แว่นกันแดดที่นี่ขายหมดแล้ว

 

他刚买新太阳镜。
Tā gāng mǎi xīn tàiyángjìng .
ทา กาง หม่าย ซิน ไท่หยางจิ้ง
เขาเพิ่งซื้อแว่นกันแดด

 

你的太阳镜好漂亮。
Nǐ de tàiyángjìng hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ ไท่หยางจิ้ง ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
แว่นกันแดดคุณสวยมาก

 

这里有太阳镜卖吗?
Zhè li yǒu tàiyángjìng mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว ไท่หยางจิ้ง ม่าย มะ
ที่นี่มีแว่นกันแดดขายไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก