เกม ภาษาจีน

游戏 [yóuxì โหยวซี่] เกม

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.我们一起打游戏好吗?
Wǒmen yīqǐ dǎ yóuxì hǎo ma?
หว่อ อี้ฉี ต่า โหยวซี่ ห่าว มะ
เราเล่นเกมด้วยกันได้ไหม

 

2.这个游戏难打吗?
Zhègè yóuxì nán dǎ ma?
เจ้อเก้อ โหยวซี่ หนาน ต่า มะ
เกมนี้เล่นยากมาก

 

3.这个人很喜欢打游戏。
Zhègè rén hěn xǐhuān dǎ yóuxì.
เจ้อเก้อ เหริน เหิน สี่ฮวน ต่า โหยวซี่
คนคนนี้เชอบเล่นเกมมาก

 

4.你现在打什么游戏。
Nǐ xiànzài dǎ shénme yóuxì.
หนี่ เซี่ยนจ้าย ต่า เสินเมอ โหยวซี่
คุณกำลังเล่นเกมอะไร

 

5.在中国一般人打什么游戏?
Zài zhōngguó yībānrén dǎ shénme yóuxì?
จ้าย จงกั๋ว อี้ปาน เหริน ต่า เสินเมอ โหยวซี่
ในประเทศจีนปกติคนเล่นเกมอะไรกัน

 

6.现在很多人喜欢打手机游戏。
Xiànzài hěnduō rén xǐhuān dǎ shǒujī yóuxì.
เซี่ยนจ้าย เหริน สี่ฮวน ต่า โส่วจี โหยวซี่
ตอนนี้ผู้คนจำนวนมากชอบเล่นเกมมือถือ

 

7.我的手机没有游戏
Wǒ de shǒujī méiyǒu yóuxì
หว่อ เตอ โส่วจี เหมย โหย่ว โหยวซี่
มือถือของฉันไม่มีเกม

 

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก