แฮมเบอร์เกอร์ ภาษาจีน

汉堡包

hànbǎobāo

ห้านเป่าเปา

แฮมเบอร์เกอร์

ตัวอย่างประโยค

我喜欢吃汉堡包。
wǒ xǐhuān chī hànbǎobāo.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ ห้านเป่าเปา
ฉันชอบกินแฮมเบอร์เกอร์

 

我们早餐吃汉堡包。
Wǒmen hànbǎobāo chī hànbǎobāo.
หว่อเมิน เจ่าชาน ชรือ ห้านเป่าเปา
อาหารเช้าพวกเรากินแฮมเบอร์เกอร์

 

这里的汉堡包很好吃。
Zhèlǐ de hànbǎobāo hěn hào chī.
เจ้อหลี่ เตอ ห้านเป่าเปา เหิน ห่าว ชรือ
แฮมเบอร์เกอร์ที่นี่อร่อยมาก

 

妈妈不喜欢吃汉堡包。
Māmā bù xǐhuān chī hànbǎobāo。
มะหม่า ปู้ สี่ฮวาน ชรือ ห้านเป่าเปา
แม่ไม่ชอบกินแฮมเบอร์เกอร์

 

这里有汉堡包卖吗?
Zhè li yǒu hànbǎobāo mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว ห้านเป่าเปา ม่าย มะ
ที่มีแฮมเบอร์เกอร์ขายไหม

 

我不要汉堡包。
Wǒ bùyào hànbǎobāo.
หว่อ ปู๋ เย่า ห้านเป่าเปา
ฉันไม่เอาแฮมเบอร์เกอร์

 

你要汉堡包吗?
Nǐ yào hànbǎobāo ma?
หนี่ เย่า ห้านเป่าเปา มะ
คุณเอาแฮมเบอร์เกอร์ไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก