เล็ก ภาษาจีน

[ xiǎo เสี่ยว ] เล็ก

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.爸爸的手很小。
Bàba de shǒu hěn xiǎo.
ป้าป่า เตอ โส่ว เหิ่น เสี่ยว
มือของพ่อเล็กมาก

 

2.我要那个小小。
Wǒ yào nàgè xiǎo xiǎo.
หว่อ เย่า น่า เก้อ เสี่ยว เสี่ยว
ฉันเอาอันเล็กๆ

 

3.我的脚比你的小。
Wǒ de jiǎo bǐ nǐ de xiǎo.
หว่อ เตอ เจี่ยว ปี๋ หนี่ เตอ เสี่ยว
เท้าของฉันเล็กกว่าของเธอ

 

4.我没看过这么小的西瓜。
Wǒ méi kànguò zhème xiǎo de xīguā.
หว่อ เหมย ค่านกั้ว เจ้อเมอ เสี่ยว เตอ ซีกวา
ฉันไม่เคยเห็นแตงโมเล็กอะไรอย่างนี้

 

5.这件衣服太小了。
Zhè jiàn yīfú tài xiǎole.
เจ้อ เจี้ยน อีฝู ไท่ เสี่ยว เลอ
เสื้อผ้าตัวนี้เล็กเกินไป

 

6.你的家很小。
Nǐ de jiā hěn xiǎo.
หนี่ เตอ เจีย เหิ่น เสี่ยว
บ้านของคุณเล็กมาก

 

7.你的鞋很小。
Nǐ de xié hěn xiǎo.
หนี่ เตอ เสีย เหิ่น เสี่ยว
รองเท้าของคุณเล็กมาก

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก