แป้งฝุ่น ภาษาจีน

散粉

sànfěn

ซ่านเฝิ่น

แป้งฝุ่น

ตัวอย่างประโยค

这个散粉多少钱?
Zhège sànfěn duōshǎo qián?
เจ้อเกอะ ซ่านเฝิ่น ตัวเส่า เฉียน
แป้งฝุ่นอันนี้ราคาเท่าไหร่

 

这里的散粉很贵。
Zhèlǐ de sànfěn hěn guì.
เจ้อหลี่ เตอ ซ่านเฝิ่น เหิ่น กุ้ย
แป้งฝุ่นที่นี่แพงมาก

 

你喜欢用散粉吗?
Nǐ xǐhuān yòng xiāng shuǐ ma?
หนี สีฮวาน โย่ง ซ่านเฝิ่น มะ
คุณชอบใช้แป้งฝุ่นไหม

 

这里有散粉吗?
Zhè li yǒu sànfěn ma?
เจ้อหลี โหย่ว ซ่านเฝิ่น มะ
ที่นี่มีแป้งฝุ่นไหม

 

我妈妈喜欢散粉。
Wǒ māmā xǐhuān sànfěn.
หว่อ มะหม่า สุี่ฮวาน ซ่านเฝิ่น
แม่ของฉันชอบแป้งฝุ่น

 

我想买散粉。
Wǒ xiǎng mǎi sànfěn.
หวอ เสียง หม่าย ซ่านเฝิ่น
ฉันอยากซื้อแป้งฝุ่น

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก