แขน ภาษาจีน

手臂 [ shǒubì โส่วปี้ ] แขน

>>ตัวอย่างประโยค<<

那个男人没有手臂。
Nàgè nánrén méiyǒu shǒubì.
น่า เก้อ หนาน เหริน เหมย โหย่ว โส่วปี้
ผู้ชายคนนั้นไม่มีแขน

 

爸爸的手臂很短。
Bàba de shǒubì hěn duǎn
ป้าป่ะ เตอ โส่วปี้ เหิน ต่วน
แขนของคุณพ่อสั้นมาก

 

小红的手臂很痛。
Xiǎo hóng de shǒubì hěn tòng.
เสี่ยวหง เตอ โส่วปี้ เหิ่น ท่ง
แขนของเสี่ยวหงเจ็บมาก

 

妈妈的手臂很长。
Māmā de shǒubì hěn cháng.
มะหม่า เตอ โส่วปี้ เหิ่น ฉาง
แขนของแม่ยาวมาก

 

哥哥的手臂很小。
Gēgē de shǒubì hěn xiǎo.
เกอเกอะ เตอ โส่วปี้ เหิน เสี่ยว
แขนของพี่ชายเล็กมาก

 

老师的手臂很大。
Lǎoshī de shǒubì hěn dà.
เหล่าซือ เตอ โส่วปี้ เหิ่น ต้า
แขนของคุณครูใหญ่มาก

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก