เห็ดเข็มทอง ภาษาจีน

金针菇

jīnzhēnggū

จินเจิงกู

เห็ดเข็มทอง

ตัวอย่างประโยค

 

金针菇一公斤多少钱?
Jīnzhēnggū yī gōngjīn duōshǎo qián?
จินเจิงกู อี้ กง จิน ตัวเส่า เฉียน
เห็ดเข็มทองหนึ่งกิโลกรัมเท่าไหร่

 

这些金针菇很好吃。
Zhèxiē jīnzhēnggū hěn hào chī.
เจ้อ เซีย จินเจิงกู เหิน ห่าว ชรือ
เห็ดเข็มทองพวกนี้อร่อยมาก

 

你喜欢吃金针菇吗?
Nǐ xǐhuān chī jīnzhēnggū ma?
หนี สี่ฮวาน ชรือ จินเจิงกู มะ
คุณชอบกินเห็ดเข็มทองไหม

 

金针菇卖完了。
Jīnzhēnggū mài wán le.
จินเจิงกู ม่าย หวาน เลอ
เห็ดเข็มทองขายหมดแล้ว

 

这里有金针菇吗?
Zhè li yǒu jīnzhēnggū ma?
เจ้อ หลี โหย่ว ซี จินเจิงกู มะ
ที่นี่มีเห็ดเข็มทองไหม

 

我喜欢吃金针菇。
Wǒ xǐhuān chī jīnzhēnggū.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ จินเจิงกู
ฉันชอบกินเห็ดเข็มทอง

 

我不要金针菇。
Wǒ bùyào jīnzhēnggū.
หว่อ ปู๋ เย่า จินเจิงกู
ฉันไม่เอาเห็ดเข็มทอง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก