จังหวัดนครปฐม ภาษาจีน

佛统府

Fótǒngfǔ

ฝอถงฝู่

นครปฐม

ตัวอย่างประโยค

我家在佛统府。
Wǒ jiā zài Fótǒngfǔ.
หว่อ เจีย จ้าย ฝอถงฝู่
บ้านของฉันอยู่นครปฐม

 

我爸爸是佛统府人。
Wǒ bàba shì Fótǒngfǔ rén.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ ฝอถงฝู่ เหริน
พ่อของฉันเป็คนนครปฐม

 

你去过佛统府吗?
Nǐ qùguò Fótǒngfǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว ฝอถงฝู่ มะ
คุณเคยไปนครปฐมไหม

 

我没去过佛统府。
Wǒ méi qù guò Fótǒngfǔ.
หว่อ เหมย ชวี่ กั้ว ฝอถงฝู่
ฉันไม่เคยไปนครปฐม

 

佛统府现在天气怎么样?
Fótǒngfǔ xiànzài tiānqì zěnme yàng?
ฝอถงฝู่ เซี่ยนจ้าย เทียนชี่ เจิ่นเมอ ย่าง
ตอนนี้นครปฐมอากาศเป็นยังไงบ้าง

 

我明天去佛统府。
Wǒ míngtiān qù Fótǒngfǔ.
หว่อ หมิงเทียน ชวี่ ฝอถงฝู่
ฉันจะไปนครปฐมพรุ่งนี้

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก