แนะนำตัวภาษาจีนอย่างง่าย

แนะนำตัว自我介绍

 

            你好! 我叫王美丽。  我今年17岁。我是泰国人。我家在清迈。我父母是农民。我有四个兄弟姐妹,一个妹妹,两个哥哥和我。我喜欢学汉语。我喜欢吃面包。我的爱好是打篮球和看小说。我喜欢中国,我每年都去中国。我现在在高中,我在清迈学校学习。我的理想,我想当汉语老师。
            สวัสดีค่ะ  ฉันชื่อหวังเหม่ยลี่ ปีนี้ฉันอายุ17ปี ฉันเป็นคนไทย บ้านฉันอยู่เชียงใหม่ พ่อแม่ฉันเป็นชาวนา ฉันมีพี่น้อง4คน น้องหนึ่งคน พี่ชายสองคนและฉัน ฉันชอบเรียนภาษาจีน ฉันชอบกินขนมปัง งานอดิเรกของฉันคือเล่นบาสเกตบอลและอ่านนิยาย ฉันชอบประเทศจีน ทุกปีฉันก็จะไปประเทศจีน ตอนนี้ฉันเรียนอยู่มัธยมตอนปลาย ฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียนเชียงใหม่ ความฝันของฉัน ฉันอยากเป็นครูภาษาจีน

 

>>แปลพินอินและคำอ่าน<<

你好! 我叫王美丽。
Nǐ hǎo! Wǒ jiào wáng měilì.
หนี ห่าว หว่อ เจี้ยว หวางเหม่ยลี่
สวัสดีค่ะ  ฉันชื่อหวังเหม่ยลี่

 

我今年17岁。我是泰国人。
Wǒ jīnnián 17 suì. Wǒ shì tàiguó rén.
หว่อ จินเหนียน สือชี ซุ่ย  หว่อ ซื่อ ไท่ กั๋ว เหริน
ปีนี้ฉันอายุ17ปี  ฉันเป็นคนไทย

 

我家在清迈。
Wǒjiā zài qīng mài.
หว่อ เจีย จ้าย ชิง ม่าย
บ้านฉันอยู่เชียงใหม่

 

我父母是农民。
Wǒ fùmǔ shì nóngmín.
หว่อ ฟู่หมู่ ซื่อ หนงหมิง
พ่อแม่ฉันเป็นชาวนา

 

我有四个兄弟姐妹,一个妹妹,两个哥哥和我。
Wǒ yǒu sì gè xiōngdì jiěmèi, yīgè mèimei, liǎng gè gēgē hé wǒ.
หวอ โหย่ว ซื่อ เก้อ ซงตี้เจี่ยเม่ย  อี๋เก้อ เม่ยเมย  เหลี่ยงเก้อ เกอเกอ เหอ หว่อ
ฉันมีพี่น้อง4คน น้องหนึ่งคน พี่ชายสองคนและฉัน

 

我喜欢学汉语。
Wǒ xǐhuan xué hànyǔ.
หว่อ สี่ฮวน เสีย ฮ่าน อยู่ร์
ฉันชอบเรียนภาษาจีน

 

我喜欢吃面包。我的爱好是打篮球和看小说。
Wǒ xǐhuan chī miànbāo. Wǒ de àihào shì dǎ lánqiú hé kàn xiǎoshuō.
หวอ สี่ ฮวน ซือ เมี่ยนเปา  หว่อ เตอ อ้ายฮ้าว ซื่อ ต่า หลันฉิว เหอ ค่าน เสี่ยวซัว
ฉันชอบกินขนมปัง งานอดิเรกของฉันคือเล่นบาสเกตบอลและอ่านนิยาย

 

我喜欢中国,我每年都去中国。
Wǒ xǐhuan zhōng​​guó, wǒ měinián dōu qù zhōngguó.
หวอ สี่ ฮวน จงกั๋ว หว่อ เหม่ยเหนียน โตว ชวี่ จงกั๋ว
ฉันชอบประเทศจีน ทุกปีฉันก็จะไปประเทศจีน

 

我现在在高中,我在清迈学校学习。
Wǒ xiànzài zài gāozhōng, wǒ zài qīng mài xuéxiào xuéxí.
หว่อ เซี่ยน จ้าย จ้าย เกา จง  หว่อ จ้าย ชิง ม่าย เสียเสี้ยว เสีย สี
ตอนนี้ฉันเรียนอยู่มัธยมตอนปลาย ฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียนเชียงใหม่

 

我的理想,我想当汉语老师。
Wǒ de lǐxiǎng, wǒ xiǎng dāng hànyǔ lǎoshī.
หว่อ เตอ หลี เสี่ยง  หวอ เสี่ยง ตาง ฮ่าน อยู่ร์ เหล่าซือ
ความฝันของฉัน ฉันอยากเป็นครูภาษาจีน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก