แนะนำตัวภาษาจีนสำหรับประถม002

แนะนำตัวภาษาจีนสำหรับประถม

 

               大家好!我是王美丽。我十一岁。我来自曼谷。我会说中文和一点英文。我最喜欢的科目是英语,因为我认为它非常有趣。我喜欢看电影,做运动和看书。我最喜欢夏天,因为他非常轻松并且我们有一个长的假期。我爱我的生活。我认为我是一个快乐的女孩。你们想和我做好朋友么?
               สวัสดีค่ะคนทุก ฉันชื่อหวังเหม่ยลี่ ฉันอายุ11ปี ฉันมาจากกรุงเทพ ฉันสามารถพูดภาษาจีนได้และภาษาอังกฤษนิดหน่อย วิชาที่ฉันชอบที่สุดคือภาษาอังกฤษ เพราะฉันคิดว่ามันมีประโยชน์มาก ฉันชอบดูหนัง เล่นกีฬาและอ่านหนังสือ ฉันชอบฤดูร้อนที่สุด เพราะว่ามันได้ผ่อนคลายและเรามีวันหยุดยาว ฉันชอบชีวิตของฉัน ฉันคิดว่าฉันเป็นเด็กสนุกสนานคนหนึ่ง พวกเธอจะเป็นเพื่อนกับฉันไหม

 

>>แปลพินอินและคำอ่าน<<

大家好!我是王美丽。
Dàjiā hǎo! Wǒ shì wáng měilì.
ต้าเจียห่าว หว่อ ซื่อ หวัง เหม่ยลี่
สวัสดีค่ะคนทุก ฉันชื่อหวังเหม่ยลี่

 

我十一岁。我来自曼谷。
Wǒ shíyī suì. Wǒ láizì màngǔ.
หว่อ สืออี ซุ่ย หว่อ ไหล จื้อ ม่านกู่
ฉันอายุ11ปี ฉันมาจากกรุงเทพ

 

我会说中文和一点英文。
Wǒ huì shuō zhōngwén hé yīdiǎn yīngwén.
หว่อ ฮุ่ย ซัว จงเหวิน เหอ อ้เตี่ยน อิงเหวิน
ฉันสามารถพูดภาษาจีนได้และภาษาอังกฤษนิดหน่อย

 

我最喜欢的科目是英语,
Wǒ zuì xǐhuān de kēmù shì yīngyǔ,
หว่อ จุ้ย สี่ฮวน เตอ เคอมู่ ซื่อ อิงหยี่
วิชาที่ฉันชอบที่สุดคือภาษาอังกฤษ

 

因为我认为它非常有趣。
yīnwèi wǒ rènwéi tā fēicháng yǒuqù.
อินเว่ย หว่อ เริ่นเหวย ทา เฟยฉาง โหย่ว ชวี่
เพราะฉันคิดว่ามันมีประโยชน์มาก

 

我喜欢看电影,做运动和看书。
Wǒ xǐhuān kàn diànyǐng, zuò yùndòng hé kànshū.
หวอ สี่ฮวน ค่าน เตี้ยนหยิ่ง, จั้ว ยิ่นต้ง เหอ ค่านซู
ฉันชอบดูหนัง เล่นกีฬาและอ่านหนังสือ

 

我最喜欢夏天,
Wǒ zuì xǐhuān xiàtiān,
หว่อ จุ้ย สี่ฮวน เซี่ยเทียน
ฉันชอบฤดูร้อนที่สุด

 

因为他非常轻松并且我们有一个长的假期。
yīnwèi tā fēicháng qīngsōng bìngqiě wǒmen yǒu yīgè cháng de jiàqī.
อินเว่ย ทา เฟยฉาง ชิงซง ปิ้งเแี่ย หว่อเมิน โหย่ว อี๋เก้อ ฉาง เตอ เจี้ยชี
เพราะว่ามันได้ผ่อนคลายและเรามีวันหยุดยาว

 

我爱我的生活。
Wǒ ài wǒ de shēnghuó.
หว่อ อ้าย หว่อ เตอ เซิงหั่ว
ฉันชอบชีวิตของฉัน

 

我认为我是一个快乐的女孩。
Wǒ rènwéi wǒ shì yīgè kuàilè de nǚhái.
หว่อ เริ่นเหวย หว่อ ซื่อ อี๋เก้อ ไค่วเล่อ เตอ หนี่ไห
ฉันคิดว่าฉันเป็นเด็กสนุกสนานคนหนึ่ง

 

你们想和我做好朋友么?
Nǐmen xiǎng hé wǒ zuò hǎo péngyǒu me?
หนี่เมิน เสี่ยง เหอ หว่อ จั้ว ห่าว เผิงโหย่ว มะ
พวกเธอจะเป็นเพื่อนกับฉันไหม

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก