ใกล้ ภาษาจีน

[ jìn จิ้น] ใกล้

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.这两所大学离得很近。
Zhè liǎng suǒ dàxué lí dé hěn jìn.
เจ้อ เหลียง สั่ว ต้าเสีย หลี เตอ เหิ่น จิ้น
มหาวิทยาลัยสองแห่งนี้อยู่ใกล้กัน

 

2.这条路近些。
Zhè tiáo lù jìn xiē.
เจ้อ เถียว ลู่ จิ้น เซีย
ถนนเส้นนี้ใกล้ๆเอง

 

3.他一定住得很近。
Tā yīdìng zhù dé hěn jìn.
ทา อี๋ติ้ง จู้ เตอ เหิ่น จิ้น
เขาพักอยู่ใกล้ๆแน่นอน

 

4.孩子们到家时,已近午饭时间。
Háizimen dàojiā shí, yǐ jìn wǔfàn shíjiān.
ไหจื่อเมิน เต้า เจีย สือ อี่จิ้น อู่ฟ่าน สือเจียน
ตอนเด็กกลับถึงบ้าน ก็ใกล้ถึงถึงเวลาข้าวเที่ยงพอดี

 

5.我的家近他的家。
Wǒ de jiā jìn tā de jiā.
หว่อ เตอ เจีย จิ้น ทา เตอ เจีย
บ้านฉันใกล้บ้านเขา

 

6.这个酒店离海岸很近。
Zhègè jiǔdiàn lí hǎi’àn hěn jìn.
เจ้อเก้อ จิ่วเตี้ยน หลี ไห่อ้าน เหิน จิ้น
โรงแรมแห่งนี้ใกล้ชายฝั่งมาก

 

7.这家商店离学校近。
Zhè jiā shāngdiàn lí xuéxiào jìn
เจ้อ เจีย ซางเตี้ยน หลี เสียเสี่ยว จิ้น
ร้านค้าร้านนี้ใกล้โรงเรียนมาก

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก