เกงขายาว ภาษาจีน

长裤

chángkù

ฉางคู่กาง

เกงขายาว

ตัวอย่างประโยคภาษาจีน

这里的长裤卖完了。
Zhèlǐ de chángkù mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ ฉางคู่ ม่าย หวานเลอ
กางเกงขายาวที่นี่ขายหมดแล้ว

 

我借一下你的长裤。
Wǒ jiè yīxià nǐ de chángkù.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ ฉางคู่
ฉันขอยืมกางเกงขายาวเธอหน่อย

 

我没有长裤。
Wǒ méiyǒu chángkù.
หว่อ เหมยโหย่ว ฉางคู่
ฉันไม่มีกางเกงขายาว

 

你的长裤好漂亮。
Nǐ de chángkù hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ ฉางคู่ ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
กางเกงขายาวคุณสวยมาก

 

他刚买新长裤。
Tā gāng mǎi xīn chángkù.
ทา กาง หม่าย ซิน ฉางคู่
เขาเพิ่งซื้อกางเกงขายาว

 

这里有长裤卖吗?
Zhè li yǒu chángkù mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว ฉางคู่ ม่าย มะ
ที่นี่มีกางเกงขายาวขายไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก