ไกล ภาษาจีน

[yuǎn เหยี่ยน] ไกล

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.两条河相距不远。
Liǎng tiáo hé xiāngjù bù yuǎn.
เหลี่ยง เถียว เหอ เซียง จวี้ ปู้เหยี่ยน
แม่น้ำสองสายนี้ไม่ไกลกัน

 

2.这个酒店离海岸很远。
Zhègè jiǔdiàn lí hǎi’àn hěn yuǎn.
เจ้อเก้อ จิ่วเตี้ยน หลี ไห่อ้าน เหิน เหยี่ยน
โรงแรมแห่งนี้ไกลจากชายฝั่งมาก

 

3.这家商店离学校远。
Zhè jiā shāngdiàn lí xuéxiào yuǎn
เจ้อ เจีย ซางเตี้ยน หลี เสียเสี้ยว เหยี่ยน
ร้านค้าร้านนี้ไกลจากโรงเรียนมาก

 

4.他的家离这儿很远。
Tā de jiā lí zhè’er hěn yuǎn
ทา เตอ เจีย หลี เจ้อร์ เหิน เหยี่ยน
บ้านเขาไกลจากที่นี่มาก

 

5.离曼谷远吗?
Lí màngǔ yuǎn ma?
หลี ม่านกู๋ เหยี่ยน มะ
ไกลจากกรุงเทพไหม

 

6.市区离机场很远。
Shì qū lí jīchǎng hěn yuǎn.
ซื่อ ชวี หลี จีฉ่าง เหิน เหยี่ยน
เขตเมืองไกลจากสนามบินมาก

 

7.离这里两公里远。
Lí zhèlǐ liǎng gōnglǐ yuǎn.
หลี เจ้อ หลี่ เหลี่ยง กงหลี เหยี่ยน
ไกลจากที่นี่สองกิโลเมตร

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก