ข้าวต้ม ภาษาจีน

zhōu

โจว

ข้าวต้ม

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

我喜欢吃粥。
wǒ xǐhuān chī zhōu.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ โจว
ฉันชอบกินข้าวต้ม

 

妈妈不喜欢吃粥。
Māmā bù xǐhuān chī zhōu
มะหม่า ปู้ สี่ฮวาน ชรือ โจว
แม่ไม่ชอบกินข้าวต้ม

 

这里有粥卖吗?
Zhè li yǒu zhōu mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว โจว ม่าย มะ
ที่มีมีข้าวต้มขายไหม

 

这里的粥很好吃。
Zhèlǐ de zhōu hěn hào chī.
เจ้อหลี่ เตอ โจว เหิน ห่าว ชรือ
ข้าวต้มที่นี่อร่อยมาก

 

我们早餐吃粥。
Wǒmen zǎocān chī zhōu.
หว่อเมิน เจ้าชาน ชรือ โจว
อาหารเช้าพวกเรากินข้าวต้ม

 

你要粥吗?
Nǐ yào zhōu ma?
หนี่ เย่า โจว มะ
คุณเอาข้าวต้มไหม

 

我不要粥。
Wǒ bùyào zhōu.
หว่อ ปู๋ เย่า โจว
ฉันไม่เอาข้าวต้ม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก