แอร์โฮสเตส ภาษาจีน

空中小姐 

kōngzhōngxiǎojiě

คงจงเสียวเจี่ย

แอร์โฮสเตส

ตัวอย่างประโยค

 

他是空中小姐吗?
Tā shì kōngzhōngxiǎojiě ma?
ทา ซื่อ คงจงเสียวเจี่ย มะ
เขาคือแอร์โฮสเตสใช่ไหม

 

你是空中小姐吗?
Nǐ shì kōngzhōngxiǎojiě ma?
หนี่ ซื่อ คงจงเสียวเจี่ย มะ
คุณคือแอร์โฮสเตสใช่ไหม

 

我不是空中小姐。
Wǒ bùshì kōngzhōngxiǎojiě.
หว่อ ปู๋ซื่อ คงจงเสียวเจี่ย
ฉันไม่ใช่แอร์โฮสเตส

 

我已经当了5年的空中小姐。
Wǒ yǐjīng dāngle 5 nián de kōngzhōngxiǎojiě.
หวอ อี่จิง ตาง เลอ อู่ เหนียน เตอ คงจงเสียวเจี่ย
ฉันเป็นแอร์โฮสเตสมา5ปีแล้ว

 

我爸爸是空中小姐。
Wǒ bàba shì kōngzhōngxiǎojiě.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ คงจงเสียวเจี่ย
พ่อของฉันเป็นแอร์โฮสเตส

 

我的理想是当空中小姐。
Wǒ de lǐxiǎng shì dāng kōngzhōngxiǎojiě.
หว่อ เตอ หลีเสี่ยง ซื่อ ตาง คงจงเสียวเจี่ย
ความฝันของฉันคือแอร์โฮสเตส

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก