เครื่องปั่น ภาษาจีน

搅拌机

jiǎobànjī

เจี่ยวป้านจี

เครื่องปั่น

>>ตัวอย่างประโยค<<

这里的搅拌机贵吗?
Zhèlǐ de jiǎobànjī guì ma?
เจ้อหลี่ เตอ เจี่ยวป้านจี กุ้ย มะ
เครื่องปั่นที่นี่แพงไหม

 

你家有搅拌机吗?
Nǐ jiā yǒu jiǎobànjī ma?
หนี่ เจีย โหย่ว เจี่ยวป้านจี มะ
บ้านเธอมีเครื่องปั่นไหม

 

我们家没有搅拌机。
Wǒmen jiā méiyǒu jiǎobànjī.
หว่อ เจีย เหมยโหย่ว เจี่ยวป้านจี
บ้านเราไม่มีเครื่องปั่น

 

这个搅拌机多少钱?
Zhège jiǎobànjī duōshǎo qián?
เจ้อเก้อ เจี่ยวป้านจี ตัวเส่า เฉียน
เครื่องปั่นตัวนี้ราคาเท่าไหร่

 

我可以借你的搅拌机吗?
Wǒ kěyǐ jiè nǐ de jiǎobànjī ma?
หว่อ เขออี่ เจี้ย หนี่ เตอ เจี่ยวป้านจี มะ
ฉันขอยืมเครื่องปั่นเธอได้ไหม

 

搅拌机在哪里。
jiǎobànjī zài nǎlǐ.
เจี่ยวป้านจี จ้าย น่าหลี่
เครื่องปั่นอยู่ที่นั่น

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก