จังหวัดชัยนาท ภาษาจีน

猜纳府

Cāinàfǔ

ชายน่าฝู่

ชัยนาท

ตัวอย่างประโยค

我爸爸是猜纳府人。
Wǒ bàba shì Cāinàfǔ rén.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ ชายน่าฝู่ เหริน
พ่อของฉันเป็คนชัยนาท

 

猜纳府现在天气怎么样?
Cāinàfǔ xiànzài tiānqì zěnme yàng?
ชายน่าฝู่ เซี่ยนจ้าย เทียนชี่ เจิ่นเมอ ย่าง
ตอนนี้ชัยนาทอากาศเป็นยังไงบ้าง

 

我明天去猜纳府。
Wǒ míngtiān qù Cāinàfǔ.
หว่อ หมิงเทียน ชวี่ ชายน่าฝู่
ฉันจะไปชัยนาทพรุ่งนี้

 

你去过猜纳府吗?
Nǐ qùguò Cāinàfǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว ชายน่าฝู่ มะ
คุณเคยไปชัยนาทไหม

 

我没去过猜纳府。
Wǒ méi qù guò Cāinàfǔ.
หว่อ เหมย ชวี่ กั้ว ชายน่าฝู่
ฉันไม่เคยไปชัยนาท

 

我家在猜纳府。
Wǒ jiā zài Cāinàfǔ.
หว่อ เจีย จ้าย ชายน่าฝู่
บ้านของฉันอยู่ชัยนาท

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก