จังหวัดอ่างทอง ภาษาจีน

红统府

Hóngtǒngfǔ

หงถงฝู่

จังหวัดอ่างทอง

ตัวอย่างประโยค

我家在红统府。
Wǒ jiā zài Hóngtǒngfǔ.
หว่อ เจีย จ้าย หงถงฝู่
บ้านของฉันอยู่อ่างทอง

 

我爸爸是红统府人。
Wǒ bàba shì Hóngtǒngfǔ rén.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ หงถงฝู่ เหริน
พ่อของฉันเป็คนอ่างทอง

 

红统府现在天气怎么样?
Hóngtǒngfǔ xiànzài tiānqì zěnme yàng?
หงถงฝู่ เซี่ยนจ้าย เทียนชี่ เจิ่นเมอ ย่าง
ตอนนี้อ่างทองอากาศเป็นยังไงบ้าง

 

我明天去红统府。
Wǒ míngtiān qù Hóngtǒngfǔ.
หว่อ หมิงเทียน ชวี่ หงถงฝู่
ฉันจะไปอ่างทองพรุ่งนี้

 

你去过红统府吗?
Nǐ qùguò Hóngtǒngfǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว หงถงฝู่ มะ
คุณเคยไปอ่างทองไหม

 

我没去过红统府。
Wǒ méi qù guò Hóngtǒngfǔ.
หว่อ เหมย ชวี่ กั้ว หงถงฝู่
ฉันไม่เคยไปอ่างทอง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก