สนทนาจีนสั้น::พูดคุยกิจกรรมยามว่าง 爱好

สนทนาจีนสั้น

พูดคุยกิจกรรมยามว่าง 爱好

A:空闲时间你喜欢做什么?
Kòngxián shíjiān nǐ xǐhuān zuò shénme.
( คงเสียน สือเจียน หนี สี่ฮวน จั้ว เสินเมอ)
เวลาว่างคุณชอบทำอะไร
.
B:我喜欢做运动。
Wǒ xǐhuān zuò yùndòng.
( หวอ สี่อวน จั้ว ยุ่นโต้ง )
ฉันชอบเล่นกีฬา
.
A:你最喜欢什么运动?
Nǐ zuì xǐhuān shénme yùndòng?
( หนี จุ่ย สี่ฮวน เสินเมอ ยุ่นโต้ง)
คุณชอบกีฬาอะไรที่สุด
.
B:我最喜欢打网球。
Wǒ zuì xǐhuān dǎ wǎngqiú.
( หว่อ จุ่ย สี่ฮวน ต๋า หว่างฉิว )
ฉันชอบตีเทนนิสที่สุด

คำศัพท์น่ารู้

.

网球  [dàxué ต้าเสวีย] เทนนิส
.
运动  [yùndòng ยุ่นโต้ง] กีฬา
.
喜欢  [xǐhuān สี่ฮวน] ชอบ

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก