คำอวยพรแต่งงานสั้นๆ ภาษาจีน

คำอวยพรแต่งงานสั้นๆ ภาษาจีน
คำอวยพรแต่งงาน 结婚祝福语

 

相亲相爱
[ xiāngqīn xiāng’ài]
เซียงชิน เซียงอ้าย
รักใคร่กลมเกลียวกัน

.

天偶佳成
[ tiān ǒu jiā chéng]
เทียน โอ่ว เจีย เฉิง
ฟ้าบันดาลให้เป็นคู่กัน

.

天作之合
[ tiānzuò zhīhé]
เทียนจั้ว จือเหอ
เป็นคู่ที่ฟ้าสร้างมา

.

百年好合
[ bǎinián hǎo hé]
ไป่เหนียน เห่า เหอ
ครองรักนิรันดร์

.

早生贵子
[ zǎoshēng guìzǐ]
เจ่าเซิง กุ้ยจื่อ
มีลูกกันเร็วๆนี้

.

心心相印
[ xīnxīn xiāng yìn]
ซินซิน เซียงอิ้น
สองใจรวมเป็นหนึ่ง

.

水结同心
[ shuǐ jié tóngxīn]
สุ่ยเจี๋ย ถงซิน
รวมใจเป็นหนึ่งตลอดไป

.

婚姻美满
[ hūnyīn měimǎn]
ฮูนอิน เหมยหม่าน
ชีวิตแต่งงานสุขสมบูรณ์

.

永浴爱河
[ yǒng yù ài hé]
โหย่ง ยวี่ อ้าย เหอ
รักอยู่คู่ฟ้าดิน

.

瓜瓞绵绵
[ guā dié miánmián]
กวา เตี๋ย เหมียนเหมียน
ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง

.

金玉良缘
[ jīnyù liángyuán]
จิน ยวี่ เหลียงเหยียน
รักมั่นคงตลอดไป

.

爱情永笃
[ àiqíng yǒng dǔ]
อ้ายฉิง โหยงตู่
กิ่งทองใบหยก

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก