ประโยคจีน ที่เหล่าซือ ชอบพูดกับนักเรียนในห้องเรียน1

ประโยคจีน ที่เหล่าซือ ชอบพูดกับนักเรียนในห้องเรียน1

.

站起来。
Zhàn qǐ lái
(จ้าน ฉี่ ไหล)
ยืนขึ้นครับ

.

坐下。
Zuò xià
(จั้ว เซี่ย)
นั่งลงครับ

.

到前边来。
Dào qiánbian lái
(เต้า เฉียน เปียน ไหล)
มาข้างหน้าครับ

.

一起读。
Yī qǐ dú
(อี้ ฉี่ ตู๋)
อ่านพร้อมกันครับ

.

非常好!
Fēi cháng hǎo!
(เฟย ฉาง ห่าว)
ดีมากครับ

.

明白了吗?
Míng bái le ma?
(หมิง ไป๋ เลอ มะ)
เข้าใจไหม

.

再听一遍。
Zài tīng yī biàn.
(จ้าย ทิง อี๋ เปี้ยน)
ฟังอีกครั้งนะครับ

.

做完了吗?
Zuò wán le ma?
(จั้ว หวาน เลอ มะ)
ทำเสร็จหรือยังครับ

.

有问题吗?
Yǒu wèntí ma?
(โหย่ว เวิ่นถี มะ)
มีคำถามไหมครับ

.

别着急,好好儿想想。
Bié zhāojí, hǎohǎo er xiǎng xiǎng.
(เปี๋ย เจ๋า จี๋, หาวห่าวร์ เสียงเสี่ยง)
ไม่ต้องรีบร้อน คิดดูดีๆ

.

谁知道答案?
Shéi zhīdào dá’àn?
(เสย จือ เต้า ต๋าอ้าน)
ใครรู้คำตอบบ้างครับ

.

打开书,翻到第五页。
Dǎkāi shū, fān dào dì wǔ yè.
(ต่า คาย ซู, ฟาน เต้า ตี้ อู่ เย่)
เปิดหนังสือไปหน้าที่5

.

开始上课。
Kāi shǐ shàng kè.
(คาย สื่อ ซ่าง เค่อ)
เริ่มเรียนกันเลยครับ

.

准备好了吗?现在开始
Zhǔnbèi hǎole ma? Xiànzài kāishǐ
(จุ่น เป้ย ห่าว เลอ มะ เซี่ยนจ้าย คายสื่อ)
พร้อมหรือยังครับ เริ่มกันเลย

.

合上书,看黑板。
Hé shàngshū, kàn hēibǎn.
(เหอ ซ่าง ซู, ค่าน เฮย ป่าน)
ปิดหนังสือ ดูกระดานครับ

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก