บริกรให้บริการในร้านอาหาร ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับบริกรให้บริการในร้านอาหาร

 

餐间服务(cān jiān fúwù)บริการในห้องอาหาร

รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

 

请再给我看一下菜单。
Qǐng zài gěi wǒ kàn yīxià càidān.
ฉิ่ง จ้าย เก๋ย หว่อ ค่าน อี่เซี่ย ช่ายตาน
ช่วยเอาเมนูให้ผมอีกครับ

 

请再拿一套叉子和勺子。
Qǐng zài ná yī tào chāzi hé sháozi.
ฉิ่ง จ้าย หนา อี๋ เท่า ชาจื่อ เหอ เสาจื่อ
ขอช้นและส้อมอีกชุดหนึ่งค่ะ

 

请再给我一个碗。
Qǐng zài gěi wǒ yīgè wǎn.
ฉิ่ง จ้าย เก๋ย หว่อ อี๋เก้อ หว่าน
ขอถ้วยอีกใบหนึ่งค่ะ

 

请再给我一双筷子。
Qǐng zài gěi wǒ yīshuāng kuàizi.
ฉิ่ง จ้าย เก๋ย หว่อ อี้ซวง ไคว่ จื่อ
ขอตะเกียบอีกคู่หนึ่งค่ะ

 

请再给我一瓶水。
Qǐng zài gěi wǒ yī píng shuǐ.
ฉิ่ง จ้าย เก๋ย หว่อ อี้ ผิงสุ่ย
ขอน้ำเปล่าอีกขวดครับ

 

请再来一份米饭。
Qǐng zàilái yī fèn mǐfàn.
ฉิ่ง จ้าย ไหล อี๋ เฟิ่น หมี่ฟ่าน
ขอข้าวอีกที่หนึ่งครับ

 

帮我们催一下菜。
Bāng wǒmen cuī yīxià cài.
ปาง หว่อ ชุย อี๋เซี่ย ช่าย
ช่วยเร่งอาหารของเราหน่อยครับ

 

请给我们点儿牙签。
Qǐng gěi wǒmen diǎner yáqiān.
ฉิ่ง เก๋ย หว่อเมิน เตี่ยนร์ หยาเชียน
ขอไม้จิ้มฟันหน่อยค่ะ

 

请给我们看一下酒水单。
Qǐng gěi wǒmen kàn yīxià jiǔshuǐ dān
ฉิ่ง เก๋ย หว่อเมิน ค่าน อี๋เซี่ย จิ๋วสุ่ย ตาน
ขอเมนูเครื่องดื่มหน่อยครับ

 

请再加一把椅子。
qǐng zài jiā yī bǎ yǐzi.
ฉิ่ง จ้าย เจีย อี้ป่า อี่จือ
ขอเก้าอี้เพิ่มอีกตัวครับ

 

请帮我们换一下盘子。
Qǐng bāng wǒmen huàn yīxià pánzi.
ฉิ่ง ปาง หว่อเมิน ฮ่วน อี๋เซี่ย ผานจื่อ
ช่วยเปลี่ยนจานให้หน่อยครับ

 

这里的服务真好呀。
Zhèlǐ de fúwù zhēn hǎo ya.
เจ้อหลี่ เตอ ฝูอู้ เจิน ห่าว ยา
บริการที่นี่ดีมากนะครับ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก