ฉันไม่หิว ภาษาจีน

我不饿。
Wǒ bù è.
หว่อ ปู๋ เอ้อ
ฉันไม่หิว

ตัวอย่างประโยค

1.我还没吃饭。
Wǒ hái méi chīfàn.
หว่อ ไห เหมย ชรือ ฟ่าน
ฉันยังไม่หิว

2.好吃吗?
Hǎo chī ma?
ห่าว ชรือ มะ
อร่อยไหม

3.你吃饭了吗?
Nǐ chīfànle ma
หนี่ ชรือ ฟ่าน เลอ มะ
คุณกินข้าวหรือยัง

4.我饿了。
Wǒ èle.
หว่อ เอ้อ เลอ
ฉันหิวแล้ว

5.我吃饭了。
Wǒ chī fàn le.
หว่อ ชรือ ฟ่าน เลอ
ฉันกินข้าวแล้ว

6.我请客。
Wǒ qǐngkè.
หว่อ ฉิ่ง เค่อ
ฉันเลี้ยงเอง

7.吃饭了没?
Chīfànle méi?
ชรือ ฟ่าน เลอ มะ
กินข้าวหรือยัง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก