ประโยคจีน สอบ 考试

ประโยคจีน สอบ 考试

ประโยคภาษาจีนพูดคุยเรื่องการสอบ

今天要考哪一科?
Jīntiān yào kǎo nǎ yī kē?
จินเทียน เย่า เข่า หน่า อี้เคอ
วันนี้จะสอบวิชาอะไรครับ

.

我们什么时候考期末考?
Wǒmen shénme shíhòu kǎo qímò kǎo?
หว่อเมิน เสินเมอ สือโฮ่ว เข่า ชีโม่เข่า
เราจะสอบปลายภาคเมื่อไหร่คะ

.

这次的考试难吗?
Zhè cì de kǎoshì nán ma?
เจ้อ ชื่อ เตอ เข่าซื่อ หนาน มะ
สอบครั้งนี้ยากไหม

.

我们几点考试?
Wǒmen jǐ diǎn kǎoshì?
หว่อเมิน จี๋ เตี่ยน เข่าซื่อ
เราจะสอบกี่โมงครับ

.

你在哪间教室考?
Nǐ zài nǎ jiān jiàoshì kǎo?
หนี่ จ้าย หน่า เจียน เจี้ยวซื่อ เข่า
คุณสอบที่ห้องไหนคะ

.

今天要考泰语。
Jīntiān yào kǎo tàiyǔ.
จินเทียน เย่าเข่า ไท่หยี่
วันนี้สอบภาษาไทย

.

明天要考试听力。
Míngtiān yào kǎoshì tīnglì.
หมิงเทียน เย่า เข่าวื่อ ทิงลี่
พรุ่งนี้จะสอบการฟัง

.

你做好考试的准备了吗?
Nǐ zuò hǎo kǎoshì de zhǔnbèile ma?
หนี่ จั้ว ห่าว เข่าซื่อ เตอ จุ่นเป้ย เลอ มา
คุณเตรียมตัวพร้อมสอบหรือยัง

.

考试要开始了。
Kǎoshì yào kāishǐle.
เข่าซื่อ เย่า คายสื่อ เลอ
การสอบเริ่มแล้ว

.

考试期间请关闭手机。
Kǎoshì qíjiān qǐng guānbì shǒujī.
เข่าซื่อ ชีเจียน ฉิ่ง กวานปี้ โส่วจี
ในระหว่างการสอบกรุณาปิดมือถือด้วย

.

你知道考试结果了吗?
Nǐ zhīdào kǎoshì jiéguǒle ma?
หนี่ จือเต้า เข่าซื่อ เจี๋ยกว่า เลอ มา
เธอรู้ผลการสอบหรือยัง

.

你得了多少分?
Nǐ déle duōshǎo fēn?
หนี่ เต่อ เลอ ตัว เส่า เฟิน
เธอได้กี่คะแนน

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก