ประโยคจีน การบ้าน 作业

ประโยคจีน การบ้าน 作业

รวมประโยคภาษาจีนเกี่ยวกับการบ้าน

今天的作业是什么?
[Jīntiān de zuòyè shì shénme?]
จินเทียน เตอ จั้วเย่ ซื่อ เสินเมอ
การบ้านวันนี้มีอะไรบ้าง

.

老师说什么时候交作业?
[Lǎoshī shuō shénme shíhòu jiāo zuòyè?]
เหล่าซือ ซัว เสินเมอ สือโฮ่ว เจียว จั้วเย่
อาจารย์บอกส่งการบ้านเมื่อไหร่

.

你的作业做完了吗?
[Nǐ de zuòyè zuò wánle ma?]
หนี่ เตอ จั้วเย่ จั้ว หวาน เลอ มะ
การบ้านเธอทำเสร็จหรือยัง

.

这次的作业很难。
[Zhè cì de zuòyè hěn nán.]
เจ้อ ชื่อ เตอ จั้วเย่ เหิ่น หนาน
การบ้านครั้งนี้ยากมาก

.

今天没有作业吗?
[Jīntiān méiyǒu zuòyè ma?]
จินเทียน เหมย โย่ว จั้วเย่ มะ
วันนี้ไม่มีการบ้านเหรอ

.

明天就要交作业了。
[Míngtiān jiù yào jiāo zuòyèle.]
หมิงเทียน จิ้ว เย่า เจียว จั้วเย่ เลอ
การบ้านส่งพรุ่งนี้

.

我们一起做作业吧。
[Wǒmen yīqǐ zuò zuò yè ba.]
หว่อเมิน อี้ฉี่ จั้ว จั้วเย่ ปา
พวกเราทำการบ้านด้วยกันเถอะ

.

今天的作业是抄写。
[Jīntiān de zuòyè shì chāoxiě.]
จินเทียน เตอ จั้วเย่ ซื่อ เชาเสี่ย
การบ้านวันนี้คือคัดลายมือ

.

今天老师让写文章
[Jīntiān lǎoshī ràng xiě wénzhāng.]
จินเทียน เหล่าซือ ร่าง เสี่ย เหวิน จาง
วันนี้อาจารย์ให้เขียนบทความ

.

这次的文章大概要写多少字?
[Zhè cì de wénzhāng dàgài yào xiě duōshǎo zì?]
เจ้อ ชื่อ เตอ เหวินจาง ต้าก้าย เย่า เสีย ตัวเส่า จื้อ
เขียนบทความครั้งนี้ประมาณกี่ตัวอักษร

.

文章要在这周五之前交。
[Wénzhāng yào zài zhè zhōu wǔ zhīqián jiāo]
เหวินจาง เย่า จ้าย เอ โจวอู่ จือเฉียน เจียว
บทความต้องส่งก่อนวันศุกร์นี้

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก