ประโยคจีน เติมน้ำมัน加油

ประโยคจีน เติมน้ำมัน加油

รวมประโยคภาษาจีนเติมน้ำมัน

我想加油。
[wǒ xiǎng jiāyóu.]
หวอ เสี่ยง เจียโหยว
ฉันอยากเติมน้ำมัน

.

95号油多少钱?
[95 hào yóu duō shǎo qián?]
จิ๋วอู่ ห้าว โหยว ตัว เส่า เฉียน
น้ำมัน95ราคาเท่าไหร่

.

请加满吧。
[qǐng jiā mǎn ba.]
ฉิ่ง เจีย หม่าน ปา
เติมเต็มถังเลยครับ

.

停在这里可以吗?
[tíng zài zhèlǐ kěyǐ ma?]
ถิง จ้าย เจ้อหลี่ เขออี่ มา
จอดตรงนี้ได้ไหมครับ

.

在哪里付款?
[zài nǎlǐ fùkuǎn?]
จ้าย หนาหลี่ ฟู่ข่วน
จ่ายเงินที่ไหนครับ

.

你想加什么油?
[nǐ xiǎng jiā shén me yóu?]
หนี เสี่ยง เจีย เสินเมอ โหยว
คุณจะเติมน้ำมันอะไร

.

我要先去加油。
[wǒ yào xiān qù jiāyóu.]
หว่อ เย่า เซียน ชวี่ เจีย โหยว
ผมต้องไปเติมน้ำมันก่อนครับ

.

我的车没油了。
[wǒ de chē méi yóule.]
หว่อ เตอ เชอ เหมย โหยว เลอ
รถผมน้ำมันหมดแล้ว

.

这附近有加油站吗?
[zhè fùjìn yǒu jiāyóu zhàn ma?]
เจ้อ ฟู่จิ้น โหย่ว เจียโหยว จ้าน มะ
แถวนี้มีปั้มน้ำมันไหม

.

加油站怎么走?
[ jiāyóu zhàn zěnme zǒu?]
เจียโหยว จ้าน เจิ่นเมอ โจ่ว
ไปปั้มน้ำมันไปยังไงครับ

.

95没有了,要加其他的吗?
[95 méiyǒule, yào jiā qítā de ma?]
จิ๋วอู่ เหมยโหย่ว เลอ, เย่า เจีย ฉีทา เตอ มา
95หมดแล้วครับ จะเติมอย่างอื่นไหมครับ

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก