กระเป๋าสตางค์ ภาษาจีน

钱包

qiánbāo

เฉียนเปา

กระเป๋าสตางค์

ตัวอย่างประโยค

 

我没有钱包。
Wǒ méiyǒu qiánbāo.
หว่อ เหมยโหย่ว เฉียนเปา
ฉันไม่มีกระเป๋าสตางค์

 

他刚买新钱包。
Tā gāng mǎi xīn qiánbāo.
ทา กาง หม่าย ซิน เฉียนเปา
เขาเพิ่งซื้อกระเป๋าสตางค์

 

我借一下你的钱包。
Wǒ jiè yīxià nǐ de qiánbāo.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ เฉียนเปา
ฉันขอยืมกระเป๋าสตางค์เธอหน่อย

 

这里有钱包卖吗?
Zhè li yǒu qiánbāo mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว เฉียนเปา ม่าย มะ
ที่นี่มีกระเป๋าสตางค์ขายไหม

 

这里的钱包卖完了。
Zhèlǐ de qiánbāo mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ เฉียนเปา ม่าย หวานเลอ
กระเป๋าสตางค์ที่นี่ขายหมดแล้ว

 

你的钱包好漂亮。
Nǐ de qiánbāo hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ เฉียนเปา ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
กระเป๋าสตางค์คุณสวยมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก