คุณรักฉันไหม ภาษาจีน

你爱我吗?
Nǐ ài wǒ ma?
หนี่ อ้าย หว่อ มะ
คุณรักฉันไหม

ประโยคภาษาจีนอื่นๆ

我不爱你。
Wǒ bù ài nǐ.
หว่อ ปู๋ อ้าย หนี่
ฉันไม่รักเธอ

 

我很想你。
Wǒ hěn xiǎng nǐ.
หวอ เหิ่น เสียง หนี่
ฉันคิดถึงเธอมาก

 

你想我吗?
Nǐ xiǎng wǒ ma?
หนี่ เสียง หว่อ มะ
คุณคิดถึงฉันไหม

 

想你喔。
Xiǎng nǐ ō.
เสียง หนี่ โอ
คิดถึงนะ

 

好担心你哦。
Hǎo dānxīn nǐ ó.
ห่าว ตาน ซิน หนี่ โอ
เป็นห่วงคุณจังเลย

 

我就喜欢这样的你。
Wǒ jiù xǐhuān zhèyàng de nǐ.
หว่อ จิ้ว สี่ฮวาน เจ้อย่าง เตอ หนี่
ฉันชอบเธอที่เป็นเธอ

 

我会永远爱你的.
Wǒ huì yǒngyuǎn ài nǐ de
หว่อ ฮุ่ย โหยง เหยี่ยน อ้าย หนี่ เตอ
ฉันจะรักเธอตลอดไป

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก