ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ภาษาจีน

电器商店

diànqìshāngdiàn

เตี้ยนชี่ซางเตี้ยน

ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

ตัวอย่างประโยค

 

我现在在电器商店。
Wǒ xiànzài zài diànqìshāngdiàn.
หว่อ เซี่ยนจ้าย จ้าย เตี้ยนชี่ซางเตี้ยน
ตอนนี้ฉันอยู่ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

 

一直走就到电器商店了。
Yīzhí zǒu jiù dào diànqìshāngdiànle.
อี้จื๋อ โจ่ว จิ้ว เต้า เตี้ยนชี่ซางเตี้ยน เลอ
เดินตรงไปก็ถึงร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว

 

附近有电器商店吗?
Fùjìn yǒu diànqìshāngdiàn ma?
ฟู่จิ้น โหย่ว เตี้ยนชี่ซางเตี้ยน มะ
ใกล้ๆแถวนี้มีร้านเครื่องใช้ไฟฟ้ามั้ย

 

电器商店在哪里?
diànqìshāngdiàn zài nǎlǐ?
เตี้ยนชี่ซางเตี้ยน จ้าย หนาหลี่
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ไหน

 

电器商店在银行对面。
diànqìshāngdiàn zài yínháng duìmiàn.
เตี้ยนชี่ซางเตี้ยน จ้าย อิ๋นหาง ตุ้ยเมี่ยน
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ตรงข้ามธนาคาร

 

去电器商店怎么走?
Qù diànqìshāngdiàn zěnme zǒu?
ชวี่ เตี้ยนชี่ซางเตี้ยน เจิ่นเมอ โจ่ว
ไปร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าไปยังไง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก