ประโยคภาษาจีน ฤดูกาล 季节

ประโยคภาษาจีน ฤดูกาล 季节

รวมประโยคภาษาจีนเกี่ยวกับฤดูกาล

现在是夏季。
[Xiànzài shì xiàjì.]
เซี่ยนจ้าย ซื่อ เซี่ยจี้
ตอนนี้เป็นฤดูร้อนค่ะ

.

现在是什么季节了?
[Xiànzài shì shénme jìjié le?]
เซี้ยนจ้าย ซื่อ เสินเมอ จี้เจี๋ย เลอ
ตอนนี้เป็นฤดูไหนครับ

.

现在已经快进入旱季了。
[Xiànzài yǐjīng kuài jìnrù hànjì le.]
เซี่ยนจ้าย อี่จิง ไคว่ จิ้น รู่ ห้านจี้ เลอ
ตอนนี้ย่างเข้าฤดูแล้งแล้วค่ะ

.

我喜欢春天。
[Wǒ xǐhuān chūntiān.]
หวอ สี่ฮวน ชุนเทียน
ฉันชอบฤดูใบไม้ผลิ

.

我不喜欢冬天。
[Wǒ bù xǐhuān dōngtiān.]
หว่อ ปู้ สี่ฮวน ตงเทียน
ฉันไม่ชอบฤดูหนาว

.

泰国只有雨季和旱季。
[Tàiguó zhǐyǒu yǔjì hé hànjì.]
ไท่กั๋ว จื๋อโหย่ว หยี่จี้ เหอ ห้านจี้
เมืองไทยมีแค่ฤดูฝนและฤดูร้อน

.

中国的秋天很凉爽。
[Zhōngguó de qiūtiān hěn liángshuǎng.]
จงกั๋ว เตอ ฉิวเทียน เหิ่น เหลียงส่วง
ฤดูใบไม้ร่วงที่ประเทศจีนเย็นสบาย

.

雨季里经常下雨。
[Yǔjì lǐ jīngcháng xià yǔ.]
หยี่จี้ หลี่ จิงฉาง เซี่ย หยี่
ฤดูฝนฝนจะตกบ่อย

.

冬天会下雪。
[Dōngtiān huì xià xuě.]
ตงเทียน ฮุ่ย เซี่ย เสี่ย
ฤดูหนาวหิมะจะตก

.

泰国没有冬季。
[Tàiguó méiyǒu dōngjì.]
ไท่กั๋ว เหมยโหย่ว ตงจี้
เมืองไทยไม่มีฤดูหนาว

.

泰国天天都是夏季。
[Tàiguó tiāntiān dōu shì xiàjì.]
ไท่กั๋ว เทียนเทียน โตว ซื่อ เซี่ยจี้
เมืองไทยวันๆมีแต่ฤดูร้อน

.

我更喜欢春天。
[Wǒ gèng xǐhuān chūntiān]
หว่อ เกิ้ง สี่ฮวน ชุนเทียน
ฉันชอบฤดูใบไม้ผลิมากกว่า

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก