ประโยคภาษาจีน ที่ใช้ในห้องเรียน

ประโยคภาษาจีน ที่ใช้ในห้องเรียน

教室中文用语 ภาษาจีนที่ใช้ในห้องเรียน

老师,这题我不明白。
[Lǎoshī, zhè tí wǒ bù míngbái.]
เหล่าซือ เจ้อถี หว่อ ปู้ หมิงไป๋
อาจารย์คะ ข้อนี้หนูไม่เข้าใจ

.

老师能再解释一次吗?
[Lǎoshī néng zài jiěshì yīcì ma?]
เหล่าซือ เหนิง จ้าย เจี่ยซื่อ อี๋ชื่อ มะ
อาจารย์คะช่วยอธิบายอีกรอบได้ไหมคะ

.

这个是什么意思?
[Zhègè shì shénme yìsi?]
เจ้อเก้อ ซื่อ เสินเมอ อี้ซือ
อันนี้หมายความว่าอะไร

.

有什么问题吗?
[Yǒu shé me wèntí ma?]
โหย่ว เสินเมอ เวิ่นถี มะ
มีปัญหาอะไรไหม

.

你明白了吗?
[Nǐ míngbáile ma?]
หนี่ หมิงไป๋ เลอ มะ
เธอเข้าใจหรือยัง

.

老师 请说的慢一点。
[Lǎoshī qǐng shuō de màn yīdiǎn.]
เหล่าซือ ฉิ่ง ซัว เตอ ม่าน อี้เตี่ยน
อาจารย์คะ ช่วยพูดช้าลงหน่อยค่ะ

.

我还不太明白。
[Wǒ hái bù tài míngbái.]
หว่อ ไห ปู้ ไท่ หมิงไป๋
ผมยังไม่ค่อยเข้าใจ

.

老师举个例子给你们听。
[Lǎoshī jǔ gè lìzi gěi nǐmen tīng.]
เหล่าซือ จวี่ อี๋เก้อ ลี่จื่อ เก๋ย หนี่เมิน ทิง
อาจารย์จะยกตัวอย่างให้พวกเธอฟัง

.

我用另外一个方法解释一次。
[Wǒ yòng lìngwài yīgè fāngfǎ jiěshì yīcì.]
หว่อ โย่ง ลิ่งว่าย อี๋เก้อ ฟางฝ่า เจี่ยซื่อ อี๋ชื่อ
ฉันจะใช้อีกวิธีนึงอธิบายอีกรอบนึง

.

谢谢老师解释给我们听。
[Xièxiè lǎoshī jiěshì gěi wǒmen tīng.]
เซี่ยเซี่ย เหล่าซือ เจี่ยซื่อ เก๋ย หว่อเมิน ทิง
ขอบคุณอาจาร์ที่อธิบายให้พวกเราฟัง

.

还有什么问题吗?
[Hái yǒu shé me wèntí ma?]
ไห โหย่ว เสินเมอ เวิ่นถี มะ
มีปัญหาอะไรอีกไหม

.

如果有不明白都可以问。
[Rúguǒ yǒu bù míngbái dōu kěyǐ wèn.]
หรูกั๋ว โหย่ว ปู้ หมิงไป๋ โตว เขออี่ เวิ่น
หากมีอะไรไม่เข้าใจถามได้หมด

.

老师 我有一个问题。
[Lǎoshī wǒ yǒu yīgè wèntí.]
เหล่าซือ หว่อ โหย่ว อี๋เก้อ เวิ่นถี
อาจารย์ครับ ผมมีคำถามหนึ่งคำถามครับ

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก