ฉันไม่มีเงิน ภาษาจีน

.

我没有钱。
Wǒ méiyǒu qián.
หว่อ เหมย โหย่ว เฉียน
ฉันไม่มีเงิน

ตัวอย่างประโยคอื่นๆ

你有钱吗?
Nǐ yǒu qián ma?
หนี โหย่ว เฉียน มะ
เธอมีเงินไหม

 

我有钱多。
Wǒ yǒu qián duō.
หวอ โหย่ว เฉียน ตัว
ฉันมีเงินเยอะ

 

我可以借点钱吗?
Wǒ kěyǐ jiè diǎn qián ma?
หว่อ เขออี่ เจี้ย เตี่ยน เฉียน มะ
ฉันขอยืมเงินเธอหน่อยได้มั้ย

 

我也没有钱。
Wǒ yě méi yǒu qián.
หวอ เหย่ เหมย โหย่ว เฉียน
ฉันก็ไม่มีเงิน

 

你有多少钱?
Nǐ yǒu duōshǎo qián?
หนี โหย่ว ตัวเส่า เฉียน
คุณมีเงินเท่าไหร่

 

我忘记带钱包了。
Wǒ wàngjì dài qián bāo le.
หว่อ ว่าง จี้ ไต้ เฉียน เปา เลอ
ฉันลืมเอากระเป๋าตังมา

 

我的钱包丢了。
wǒ de qián bāo diū le.
หว่อ เตอ เฉียน เปา ติว เลอ
กระเป๋าตังฉันหายแล้ว

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก