ฉันไม่มีเงิน ภาษาจีน

我没有钱。
Wǒ méiyǒu qián.
หว่อ เหม่ย โหย่ว เฉียน
ฉันไม่มีเงิน

>>ประโยคอื่นๆ<<

 

我没有袜子。
Wǒ méiyǒu wàzi
หว่อ เหม่ย โหย่ว ว่าจื่อ
ฉันไม่มีถุงเท้า

 

我没有帽子。
Wǒ méiyǒu màozi
หว่อ เหม่ย โหย่ว เม่าจื่อ
ฉันไม่มีหมวก

 

我没有衣服
Wǒ méiyǒu yīfu
หว่อ เหม่ย โหย่ว อีฝู่
ฉันไม่มีเสื้อผ้า

 

我没有房子
Wǒ méiyǒu fángzi
หว่อ เหม่ย โหย่ว ฝางจึ
ฉันไม่มีบ้าน

 

我没有车
Wǒ méiyǒu chē
หว่อ เหม่ย โหย่ว เชอ
ฉันไม่มีรถ

 

我没有朋友。
Wǒ méiyǒu péngyǒu
หว่อ เหม่ย โหย่ว เผิงโหย่ว
ฉันไม่มีเพื่อน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก